Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Прості, складні і складені слова.
Творення і правопис складних слів.

За кількістю основ у них слова поділяються на прості, складні і складені.

Слова з однією основою називаються простими: тиша, ранішній, розхвилюватися.

Прості слова можуть мати кілька префіксів і суфіксів і лише один корінь: на-в-з-до-гін, по-від-пис-ува-ти, по-роз-кид-а-н-ий, як-най-глиб-ш-ий.

Слова з двома чи більше основами називаються складними. Складні слова творяться складанням двох або більше основ:
а) за допомогою сполучних голосних о або е: пароплав, місяцехід, світло-голубий, працездатний;
б) без сполучних голосних: хліб-сіль, всюдихід, повсякденний, напівпровідник.

Складні слова пишуться разом або через дефіс.

Слова і форми слів, що складаються з двох або більше окремих слів, називаються складеними: буду писати, двадцять один, раз у раз, так що.

Пишемо разом Пишемо через дефіс
Разом пишуться складні слова, утворені від підрядних словосполучень (у яких від одного до іншого слова можна поставити питання):
будова (яка?) нова — новобудова;
сніг (який?) білий — білосніжний;
будує (що?) машини — машинобудівний;
бетон (який?) із залізом — залізобетон;
ходить (де?) всюди — всюдихід;
зелений (як довго?) вічно — вічнозелений;
перекоти (куди?) через поле — перекотиполе.
Через дефіс пишуться складні слова, утворені від сурядних словосполучень (у яких всі слова рівноправні, їх можна з’єднувати повторюваним сполучником і…і):
і всесвітній і історичний — всесвітньо-історичий;
і машинний і тракторний — машинно-тракторний;
і північний і східний — північно-східний;
і людина і день — людино-день;
і темний і зелений — темно-зелений;
і ніжний і рожевий — ніжно-рожевий;
і сніжний і білий — сніжно-білий.
Так само разом пишуться і складні географічні назви, перша частина яких вказує на сторону світу: Північнокримський канал, Південнокитайське море, Західносибірська низовина.
Разом пишуться: жовтогарячий, червоногарячий (назви окремих кольорів), глухонімий, хитромудрий, зловорожий. Через дефіс пишуться: Свят-вечір, дівич-вечір, буй-тур, зелен-сад (перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом).
Разом пишуться складні слова з такими загальновживаними початковими частинами, як авіа-, авто-, аеро-, гідро-, електро-, кіно-, мікро-, радіо-, стерео-, теле-, фото- тощо: авіабаза, аерофлот, гідромеханіка, радіоцентр, фотоелемент. Через дефіс пишуться такі складні слова іншомовного походження, як: блок-схема, вакуум-апарат, віце-президент, прем’єр-міністр, екс-міністр, генерал-майор, унтер-офіцер, соціал-демократ, пап’є-маше, яхт-клуб тощо.
Пишемо окремо Пишемо через дефіс
Якщо перша частина складного прикметникаприслівник, то він може писатися й окремо. Це залежить від того, наскільки цей прислівник наголошений, наскільки він самостійний: давновідомий і давно відомий, вищезазначений і вище зазначений.
Якщо те саме слово повторюється в різних відмінках, то таке сполучення пишеться окремо*: кінець кінцем (називний + орудний відмінки), одним один (орудний + називний відмінки), нога в ногу, раз у раз (називний + знахідний відмінки).
(*див. також Правопис складних і складених прислівників)
Через дефіс пишуться складні слова, утворені повторенням тих самих, синонімічних або антонімічних слів (їх також можна з’єднувати повторюваним сполучником і…і): білий-білий, один-однісінький, рано-вранці, тишком-нишком, вряди-годи, без кінця-краю, більш-менш, видимо-невидимо, година-дві, день-два, сам-один, один-єдиний.

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Розкриваючи дужки, напишіть слова разом, окремо або через дефіс.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

ПЕРЕВІРИТИ

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

Правопис слів із частинами
напів- і пів-

Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ

Основні закони милозвучності української мови Фонетичні засоби
милозвучності мови