Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Як ми говоримо
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)
Дієслова, частина 3.

Відкривати - піднімаючи або знімаючи те, чим закрите, накрите щось, робити вільним доступ усередину чого-небудь; започатковувати діяльність установи, закладу тощо: Мати аж пальці порізала, відкриваючи йому консерви. (О. Гончар.)
Відчиняти - відводити, відхиляти вбік стулки дверей, вікон тощо, роблячи вільним вхід, доступ до чогось або вихід назовні: Пора вікна відчиняти! (Панас Мирний.)
Розгортають щось згорнуте, складене, скручене: Ніжні мімози і ті розгорнули листочки гарячі... (Леся Українка.)

Відчиняти, відкривати, розгортати
Видавати, відпускати

Видавати - виділяти комусь що-небудь із запасів, із місць зберігання тощо; робити відомим що-небудь таємне; публікувати твір, текст: Годувалася вона тим, що у місяць видавали: стілько там хліба, стілько сала, ріпи, буряків. (Панас Мирний.)
Відпускати - переставати тримати, стискати що-небудь; дозволяти кому-небудь піти, давати комусь волю; обробляти сталь термічним способом: І кроку від себе не відпускає, все просить співати. (Марко Вовчок.)

Відрізняти - бачити кого-, що-небудь у його відмінностях від інших, помічати за якимись ознаками: Мова відрізняє людей від інших звірів. (Б. Грінченко.)
Розрізняти - встановлювати за певними особливостями, відмінностями, характерними рисами різницю між чим-небудь: Надворі панувала така темінь, що годі було предмети розрізнити. (О. Кобилянська.)

Відрізняти, розрізняти
Вичитати, вичитувати

Вичитати, вичитувати (комусь) - робити зауваження за що-небудь, дорікаючи, виговорюючи; читаючи, довідуватися про що-небудь нове: Всі вони [дівчата] були певні, що Каргат зараз вичитає їм довгу нотацію. (Юрій Шовкопляс.)

Вмикати - з'єднуючи з джерелом енергії, загальною системою, уводити в дію; пускати в хід: увімкнути струм, вимикати телефон, ввімкнути опалення.
Включати - уведення в дію двигуна, іншого механізму, машини: включити мотор, включити третю швидкість, виключити верстат.

Краєвид_2
Краєвид_1

Рівнятися – триматися одної лінії в ряді, шерензі; бути або вважати себе рівноцінним кому-небудь у певному відношенні: Куди вже, стара, нам з тобою рівнятися до неї. (І. Нечуй-Левицький.)
Дорівнювати – бути рівнозначним, становити щось: Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю.

Словами жили-были починаються російські народні казки. Що ж до казок українського народу, то в них на початку стоять слова: Жив собі дід та баба, був (були) собі чоловік та жінка тощо.

Краєвид_2
Краєвид_1

Забивати - б'ючи по якомусь предмету, вганяти, заглиблювати в що-небудь; закривати наглухо (дошками, щитами) отвір, прохід; наповнювати що-небудь, перешкоджаючи його дії: Чіпчину хату опечатали, забили (Панас Мирний.)
Бити - стукати, ударяти по чому-небудь, об щось; завдавати ударів кому-небудь: Тимофій бере долото, злегка сокирою б'є по ньому — робить зарубки (Михайло Стельмах.)
Бити на сполох — подавати сигнал тривоги, сповіщати про небезпеку і т. ін.: В хаті виразно було чути, як довго й густо били на сполох. (Григорій Епік.)

Заживати - поступово зібрати, нагромадити матеріальні цінності, гроші; жити у певних обставинах; ставати відомим, популярним завдяки чому-небудь: Зажила собі великої слави дивовижно гарна робота гуцульських кушнірів (Терень Масенко.)
Гоїти, загоюватися - виліковувати пошкодження на тілі: Грицькова рана гоїлась погано. (Б. Грінченко.)

Краєвид_2
Краєвид_1

Займатися - почати горіти; вивчати що-небудь, оволодівати чимсь, присвячувати себе якому-небудь заняттю, якійсь справі: Полум'я спахнуло, і швидко зайнялася брама... (І. Нечуй-Левицький.)
Поширюючи без потреби значеннєвий масштаб слова займатися, витискуємо ним з ужитку здавна відомі українські вислови. Наприклад: займатися торгівлею замість торгувати, займатися ремонтом замість ремонтувати, лагодити, займатися своєю справою замість робити свою справу (діло).

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях мовні помилки
(Як виконувати завдання)
.


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

"ЯК МИ ГОВОРИМО"
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)

Іменники
Частина 1

Іменники
Частина 2

Прикметники
Частина 1

Прикметники
Частина 2

Прикметники
Частина 3

Дієслова,
що керують іменниками в певних відмінках

Дієслова
Частина 2

Дієслова
Частина 4

Дієслова
Частина 5

Дієслова
Частина 6

Дієприкметники

Числівники

Займенники

Прислівники

Прийменники, сполучники, частки