Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Як ми говоримо
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)
Прикметники, частина 3.

Зауваження до деяких прикметників

Благополучний, благополуччя, щасливий, щастя, добробут

Замініть прикметник старослов’янського походження благополучний на стилістично правильний щасливий, щасний, вдалий: благополучний щасливий кінець.
Не слід надуживати іменником благополуччя, бо маємо відомі українські відповідники: щастя, добробут, гаразд.

Мальовничий — який милує око; гарний, привабливий, барвистий: мальовнича місцевість, мальовнича поза;
Живопи́сний — який стосується живопису, малярства: живописна творчість, живописний матеріал.

Мальовничий, Живописний, живописна виставка
значний, чималий, неабиякий, великий

Для урізноманітнення мовлення замініть прикметник значний на один із варіантів: чималий, неабиякий, великий.
Точніше й краще: значні чималі (неабиякі, великі) успіхи, далеко (куди, набагато) вищий результат.

Для урізноманітнення мовлення замініть минулорічний, позаминулорічний на стилістично кращі варіанти: торішній, позаторішній: “Потрібен, як торішній (позаторішній) сніг”.

минулорічний, позаминулорічний, торішній, позаторішній, падав торішній сніг
музичний, музикальний,  музичний інструмент, музикальний слух

Музичний – який стосується музики як виду мистецтва: музичний інструмент, музичний вечір, музична школа;
Музикальний – обдарований здатністю точно сприймати музику, відчувати й виконувати музичні твори; мелодійний: музикальний слух, музикальні пальці.
Але треба обов'язково враховувати контекст, може бути і музичний твір, і музикальний твір.

Нерухомий — той, що не рухається, перебуває в стані спокою: нерухомий погляд, нерухоме майно.
Непорушний — той, якого не зламати, не можна від нього відступитися: непорушна тиша, непорушний закон.

Нерухомий, непорушний, непорушне слово
перекладний, перекладацький

Перекладний — стосується перекладу; той, що перекладений: перекладна література, перекладний словник;
Перекладацький — той, що належить перекладачеві; стосується роботи перекладача: перекладацька практика, перекладацьке мистецтво.

Складний — якась річ або явище, що становлять певну складність: складна задача, складна система.
Складаний — предмет, котрий можна складати й розкладати: складане ліжко, складаний велосипед.

Складний, складаний

Особливості деяких прикметників у словосполуках

Прикметники багатий, хворий, гарний, поганий, високий, бистрий та інші вимагають після себе прийменника на з іменником у знахідному відмінку: багата на слово, бідний на розкоші, бистрий на розум.

козак, гарний на натуру, бандура
заздрість, заздрісний, завидющий

Прикметник заздрісний (завидющий) стоїть:
- із прийменником на та іменником у знахідному відмінку: заздрісний на чуже;
- із прийменником до й родовим відмінком іменника: заздрісний до чужого;
- без прийменника, лиш з іменником у давальному відмінку: заздрісний чужому.

Прикметник свідомий стоїть у реченнях звичайно з іменником у родовому відмінку: свідомий своєї гідності.

свідомий свого
цікавий знати, дитяча цікавість

Прикметники близький, цікавий стоять у реченнях:
- з іменником у родовому відмінку: близький смерті, цікавий того;
- з прийменниками до, на й відповідним відмінком залежного іменника: близький до смерті, цікавий на те.

Українська мова засвідчує дієслова, що утворилися від вищого ступеня прикметників за допомогою інфінітивного суфікса -ти, а часом і префікса по-: широкий — ширший — ширшати, холодний — холодніший — холоднішати — похолоднішати. Уникайте зворотів із дієсловом стати або зробитись і відповідним прислівником (прикметником) у вищому ступені порівняння, на зразок: стало холодніше, зробився розумнішим.

Потепліло, потеплішало, підсніжники

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях лексичні помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

"ЯК МИ ГОВОРИМО"
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)

Іменники
Частина 1

Іменники
Частина 2

Прикметники
Частина 1

Прикметники
Частина 2

Дієслова,
що керують іменниками в певних відмінках

Дієслова
Частина 2

Дієслова
Частина 3

Дієслова
Частина 4

Дієслова
Частина 5

Дієслова
Частина 6

Дієприкметники

Числівники

Займенники

Прислівники

Прийменники, сполучники, частки