Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Як ми говоримо
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)
Прийменники, сполучники, частки

Прийменники

Прийменник у(в) вказує, що дія спрямована всередину предмета, простору, а до — що дія відбувається в напрямі до них. Коли мається на увазі рух до міста, села, селища, то треба ставити прийменник до: поїхав у Львів поїхав до Львова, поїзд до Києва, повернувся до рідного міста (але, приїхав у рідне місто).

Прийменник у, в, до
Прийменник у, в, минулого року, торік, позаторік

Історично склалося так, що залежно від того, з допомогою якої одиниці здійснено вказівку часу, слід уживати різні прийменники:
- у(в) + іменник у знахідному відмінку – при визначенні часу за днями тижня: у вівторок, у середу;
- у(в) + іменник у місцевому відмінку – при визначенні часу, коли мовиться про місяці року: у серпні, у вересні;
- родовий відмінок іменника без прийменника – при визначенні часу за роками: в цьому році цього року, в минулому (позаминулому) році минулого року, торік, позаторік, в 2017 році 2017 року.

Між українськими прийменниками у та в ніякої різниці немає. Це фонетичні варіанти одного прийменника. Ставити у чи в слід виходячи лише з милозвучності української мови, що вимагає чергувати голосні та приголосні: Була в Одесi, приїхав у село; в усіх — у всіх.

Чергування прийменників у, в
прийменник проти. Ліки від проти хвороби, проти п’ятниці, проти ночі

Коли йдеться про медичні препарати, слід уживати прийменник проти: Ліки від проти застуди.
Прийменником проти також послуговуються для зіставлення, порівняння: – Дак ти спершу оженись! – Одна проти мене дуже висока, а проти другої я дуже довгий. (Борис Грінченко).
Прийменником проти користуються у висловах на означення часу: проти п’ятниці, проти ночі, проти Нового року.

В українській мові словосполучення, коли йдеться про хвороби, будуються за моделлю: слово хворий, хворіти, захворіти, захворілий, захворюваність, перехворіти, перехворілий, занедужати, заслабнути й ін. + назва хвороби в знахідному відмінку однини з прийменником на: хворий ангіною на ангіну, хворів грипом на грип, висока захворюваність гепатитом на гепатит.

хворіти, перехворіти, захворіти на щось
Прийменник при: при напрузі, при нагоді, при долині

Український прийменник при не можна вживати в значенні "під час" та для означення обставин, що не полягають у наявності чогось поруч.
Прийменник при + давальний відмінок іменника вказує на просторову близькість, підпорядкованість або належність, супутні обставини, умови, місце: при напрузі, при нагоді, при долині, при здоров’ю;

Сполучники

Останнім часом надто “популярним” став сполучник аби у складнопідрядних реченнях, де свою функцію має виконувати нормативний синтаксичний засіб сучасної української мови — сполучник щоб.
Сполучник аби має обмежувально-умовне значення: Тебе я слухала б довіку, куме мій, Аби б хотів співать. (Леонід Глібов.)
З'ясувальний сполучник щоб (щоби) приєднує підрядні речення: Ти мене не бійся. Я не такий, щоб зрадити людину, та ще таку добрячу. (Леся Українка.)

Сполучники аби, щоб, щоби
чергування сполучників, звуків і та й

Звук і чергується з й на початку слів (він іде, вона йде), а також коли ці звуки виконують функцію сполучника.
І вживається:
а) перед йотованими (й, є, ї , ю, я): Розвиток банку і його стабільність залежить від…;
б) на початку речення: І комісія почала готуватися до роботи;
в) між приголосними, після паузи перед приголосними: Рівновага між попитом і пропозицією;
г) при зіставленні понять: війна і мир; добро і зло; доходи і витрати; спад і піднесення.
Й вживається:
а) між голосними: Всі службові й особисті документи було переглянуто;
б) після голосного перед приголосним: Укладання й пролонгування контрактів.

Перебудуйте конструкцію з компонентом як/який би не, яка виражає припущення, на стилістично кращий варіант, використавши хоч би як (там), хоч би який: як би не старався хоч би як старався, який би не був результат хоч би який результат був, як би не старався хай як старається; як би не просили хай як просять, як би не хотіли хай там як хочеться.
Також: що б не робив хоч би що робив, хто б там не був хоч би хто там був, як не крути хоч як крути, хто б не казав хоч хто казатиме...

як/який би не, хоч би як (там), хоч би який

Частки

частки не то, чи то, чи

Вислову не то в українській мові нема – його механічно перенесено з російської, українським відповідником йому буде чи то – чи: не то дискусія, не то розмова чи то дискусія, чи то розмова; не то спав, не то вдавав чи то спав, чи то вдавав, не то радились, не то жалілися чи то радились, чи жалілися. .

Заперечення ні в українській мові може бути повторене лише для того, щоб передати особливо піднесений емоційний стан людини: Ні, ні, не хочу цього!
Для російського “нет-нет да и...” є відповідники гляди та й… коли-не-коли: Гляди, й свого щось дістане. Коли-не-коли подує легенький вітерець.

заперечення частка ні, гляди та й… коли-не-коли

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях мовні помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

"ЯК МИ ГОВОРИМО"
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)

Іменники
Частина 1

Іменники
Частина 2

Прикметники
Частина 1

Прикметники
Частина 2

Прикметники
Частина 3

Дієслова,
що керують іменниками в певних відмінках

Дієслова
Частина 2

Дієслова
Частина 3

Дієслова
Частина 4

Дієслова
Частина 5

Дієслова
Частина 6

Дієприкметники

Числівники

Займенники

Прислівники