Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Як ми говоримо
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)
Прислівники.

В українській мові значно частіше вживаються прислівники, ніж конструкції виду прийменник + іменник: із заздрістю - заздрісно, в нерішучості - нерішуче, з уважністю - уважно, із сумом - сумно.

Прислівники, задоволено
Виключно, винятково, тільки, суто, єдино

Прислівник виключно — штучно створене слово. Краще сказати винятково, тільки, суто, єдино: слухали винятково уважно, суто теоретична задача, любить тільки польові квіти, єдино правильна відповідь.

Замініть конструкцію зі словами довжиною, шириною, глибиною, висотою, вишиною, товщиною, яка описує відповідні параметри якогось об’єкта, на українські відповідники: завдовжки, завширшки, заввишки, завглибшки, завбільшки, завтовшки, завгрубшки, завдальшки: смуга була 5 метрів завдовжки, дерево заввишки три метри.

завдовжки, завширшки, заввишки, завглибшки, завбільшки, завтовшки
доки й доти, поки й поти

Не можна й ставити слова доти з поки, а доки з поти, як це часом роблять. Прислівники доки й доти, поки й поти, вживаючись при вираженні меж дії, виступають як взаємозалежні: Вони танцювали доти, доки зовсім потомились. (Іван Нечуй-Левицький.)

Зараз - цієї миті, цю хвилину; негайно: Пійдіть [підіть] гінця мені кликніте. До мене зараз щоб прийшов. (Іван Котляревський.)
Тепер, нині - у даний час, у момент висловлювання; у сучасний мовцеві період: Чого тепер не роблять люди! (Леонід Глібов.)

Зараз, тепер, нині
бути (доводитися) родичем, бути ріднею, рідний брат (сестра), родичі, близький (за характером)

Прислівник зрідні - це невдала калька з російського сродни, використовуйте стилістично кращі варіанти: бути (доводитися) родичем, бути ріднею, рідний брат (сестра), родичі, близький (за характером): Радість — рідна сестра журбі. (нар. творчість.)

Навшпиньках чи навшпиньки? Антоненко- Давидович гадає, що перше слово набуло закінчення -ах за аналогією до російського відповідника на цыпочках, друге слово має закінчення -и, характерне для українських прислівників: Ватя підвелася навшпиньки, нарвала яблук і покидала їх на траву. (Іван Нечуй-Левицький.)

Навшпиньках чи навшпиньки
Одноразово, одночасно

Одноразово - здійснюється, відбувається один раз; однократно: Повис забуття минулого, довічний кусень хліба,.. п'ять тисяч лір одноразово — це непогана платня. (Юрій Смолич.)
Одночасно - здійснюється, відбувається водночас з чим-небудь іншим: Обидві пари розмовляють кожна окремо, але одночасно. (Леся Українка.)

Під рукою (руками) - поблизу, поряд бути, мати і т. ін.: Тутешня річка теж має назву, проте з певністю встановити її не пощастило, під рукою не траплялося карти. (Юрій Яновський.)
Напохваті - у стані або положенні готовності; напоготові: Ще завидка понаготовляли кожен собі сокиру чи лома, мішки на зерно, налигачі на худобу, - держали напохваті. (Андрій Головко.)

Під рукою, руками, напохваті
Отак, так, прислівники

Так - уживається для зв'язку з попереднім, підсумовуючи його зміст і виражаючи ставлення мовця до висловленого; означає спосіб дії: На лови він їздив удень і вночі, риба йому йшла до рук як приворожена. Так він проживав - цей сліпий дід. (Юрій Яновський.)
Отак - ось таким чином; інколи у значенні наприклад, приміром: Черевань випив на радощах повний кубок, бризнув під стелю да й каже: — Щоб наші діти отак вибрикували! (Пантелеймон Куліш.)

Раптом - зненацька, враз, нараз: Тут раптом вихор налетів, і дерева здригнули. (Леся Українка.)
А що як, ану (ж) - виражає сумнів, припущення, здогад про що-небудь небажане; виступає в значеннях, близьких до словосполучень: а що як, а коли: Гнат обійшов увесь двір, заглядав по всіх кутках — теляти нема. Гната взяла тривога. Ану ж де замерзне, дурне, під тином? (Михайло Коцюбинський.)

Раптом, а що як, ану ж
Уперто, наполегливо

Уперто - прагне домогтися свого, всупереч необхідності, здоровому глуздові: Вітер.. обдавав крижаним холодом людей, але вони вперто йшли далі. (Анатолій Шиян.)
Наполегливо - невідступно добивається своєї мети, стійкий у її здійсненні: — Все одно я з вами йду, — наполегливо заявив Єгор, і всі троє вони вийшли з приміщення. (Анатолій Шиян.)

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях мовні помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

"ЯК МИ ГОВОРИМО"
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)

Іменники
Частина 1

Іменники
Частина 2

Прикметники
Частина 1

Прикметники
Частина 2

Прикметники
Частина 3

Дієслова,
що керують іменниками в певних відмінках

Дієслова
Частина 2

Дієслова
Частина 3

Дієслова
Частина 4

Дієслова
Частина 5

Дієслова
Частина 6

Дієприкметники

Числівники

Займенники

Прийменники, сполучники, частки