Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Як ми говоримо
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)
Числівники

Узгодження деяких числівників з іменниками та прикметниками

З кількісними числівниками два, три, чотири (2,3,4), коли вони стоять у називному відмінку, іменник має бути у формі називного відмінка множини: два підручники, три студенти, чотири стільці.
Числівники п’ять і більше (5, ...), а також збірні числівники (двоє, троє, четверо) керують іменниками в родовому відмінку множини: п’ять книжок, сім днів, шістсот сторінок.

числівники два, три, чотири
Дробові числівники

Дробові числівники у всіх відмінках вимагають від іменника родового відмінка однини: одна друга площі, однієї другої площі, вісім цілих три п’ятих кілометра, восьми цілих трьох десятих кілометра, півтора тижня, півтори сесії.

Якщо іменник указує на приблизність і стоїть перед числівником, то перед два, три, чотири він ставиться в родовому відмінку множини: років за два, днів за три, тижнів чотири.
При складених числівниках іменники вживаються у формі, яка підпорядковується останньому компонентові числівника: вісімдесят три робітники, двадцять п'ять кілометрів.

Складені числівники
Узгодження числівників

Прикметники, вживаючись у поєднанні з числівниками два, три, чотири та іменниками, як правило, узгоджуються з останніми у відмінку: дві веселі дівчини, три широкі ріки.
Прикметник після числівників може стояти в називному й родовому відмінках множини: три великих зали, чотири високі скелі. У сучасній мові нормативними є обидва типи зв’язку.

Уживання числівників для позначення часу

Щоб вказати час, використовуємо порядковий числівник жіночого роду + слово “година” в жіночому роді:
14.00 – зараз друга година;
13.00 – зараз перша година.
Щоб сказати, о котрій годині відбудеться якась подія (точний час), використовуємо: о/об + порядковий числівник жіночого роду в місцевому відмінку:
о 12.00 – о дванадцятій годині;
о 17.00 – о п’ятій годині;
об 11.00 – об одинадцятій годині.
Якщо треба лиш приблизно назвати період між двома годинами, тоді слід ставити перед порядковим числівником прийменник на: Я прийду на п’яту годину.

числівники, позначення часу
числівники, години, хвилини

В українській мові годину вказуємо порядковим числівником (сьома, восьма…), а хвилини і секунди - уже кількісним (двадцять п’ять, десять…):
10:10 - десята (година) десять (хвилин);
десять хвилин по десятій;
десять хвилин на одинадцяту.
10.30 - десята (година) тридцять (хвилин);
пів на одинадцяту.
10.40 - десята (година) сорок (хвилин);
за двадцять (хвилин) одинадцята;
двадцять (хвилин) до одинадцятої.

Кількісні й порядкові числівники часу
(Котра година? О котрій годині ти прийдеш?)
точний час неточний час до половини половина після половини
Я прийду о п'ятій годині Я прийду на п’яту годину чверть на третю,
чверть по другій
пів на п'яту,
пів до п'ятої
за чверть сьома,
чверть до сьомої

Зауваження до деяких числівників

Числівники один, одна, одне (одно), одні мають або кількісне значення: Багато ж тих корінців – страх як багато. Один, два, три... десять. (Михайло Коцюбинський), – або значення займенників якийсь, котрийсь: Було колись в одній країні: сумний поет в сумній хатині рядами думи шикував. (Леся Українка.)
Виступають ці числівники також у ролі іменників, прикметників, прислівників. Однак вони не можуть замінювати займенників самий, сама, саме, самі: І яке, скажи, тобі ділодо балачки дівчини з парубком, коли вони бажають самі посидіти? (Михайло Стельмах.)

Числівники, значення якийсь, самий, сама
Один, другй, інший

Один і другий - зіставляються два факти, тісно пов’язані один з одним. Наявність одного мусила б забезпечити й наявність другого: два береги – один і другий, друга сторона медалі; коли йдеться про конкретні парні предмети: в одній руці держав книжку, в другій* — сумку.
*інша рука - рука іншої людини або не така рука.
Один і інший - уживаючи інший, розуміємо його протиставлення цьому, такому: цей холодильник мене задовольняє — інший мені не треба; коли займенник інший надає фразі характеру віддаленості: інші береги - це якісь далекі краї або береги іншої форми (стрімкі, пологі, піщані тощо).

Пара - два предмети або дві істоти, пов'язані чимсь спільним: Пару вуликів дам тобі на розвід. - Який ти щедрий. І не шкода буде аж двох вуликів. (Михайло Стельмах.)
Кілька, декілька - небагато (від 3 до 10); невизначена мала кількість: Кінь пробіг декілька кроків і спинивсь. (Андрій Головко.)

Пара, кілька, декілька

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Знайдіть і виправте в навчальних завданнях мовні помилки.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

"ЯК МИ ГОВОРИМО"
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)

Іменники
Частина 1

Іменники
Частина 2

Прикметники
Частина 1

Прикметники
Частина 2

Прикметники
Частина 3

Дієслова,
що керують іменниками в певних відмінках

Дієслова
Частина 2

Дієслова
Частина 3

Дієслова
Частина 4

Дієслова
Частина 5

Дієслова
Частина 6

Дієприкметники

Займенники

Прислівники

Прийменники, сполучники, частки