Український правопис

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Як ми говоримо
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)
Дієприкметники

Використовуючи у власному мовленні різні форми дієприкметників, варто пам’ятати, що треба шукати заміну тим формам, які вважаються ненормативними. Так, вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч-, -ач, -яч не рекомендоване нормами сучасної української мови. Більшість мовознавців, зокрема й Борис Антоненко-Давидович, радили й радять уникати їх. Більше про заміну дієприкметників іншими частинами мови – нижче.

Активні дієприкметники доконаного виду творяться від основи інфінітива дієслів за допомогою суфікса -л(ий): посиві(ти) - посивілий, потемні(ти) - потемнілий. Форм активних дієприкметників із суфіксами -ущ-, -ющ-, -ящ-, -вш- в українській мові немає.

Посивілий
Охочий

Бажаючий Охочий, що (котрий, який) бажає - той, хто виявляє бажання, готовність до чого-небудь; який має особливу схильність до чогось, дуже любить що-небудь: Нащо з тим миритись, хто охочий сваритись. (Нар. творчість.)

Відпочиваючі Відпочивальники або ті, хто відпочиває: Стоятиме курінь в саду над водою, кухар у білій намітці годуватиме відпочивальників компотом. (Юрій Яновський.)

Відпочивальник
Відсталий, відстлаий учень

Відстаючий Відсталий, що (котрий, який) відстає - який перебуває на нижчому рівні розвитку порівняно з іншими; не встигає за іншими в якійсь роботі і т. ін., не виконує поставлених завдань: Чи думаєш, що я справді такий уже відсталий, отак загруз у пережитках? (Андрій Головко.)

Знаючий Тямущий (тямучий), тямовитий, тямкий, обізнаний, той (котрий, який), що знається (розуміється, тямить) - здатний добре й швидко міркувати, осмислювати, розуміти що-небудь; знається на чому-небудь: Коли з вас людина тямка, згадати вам буде неважко. (Іван Кулик.)

Тямкий, тямовитий, обізнаний, розуміється на...
Панівний, домінує

Пануючий Панівний - найпоширеніший; який має владу; який підноситься над чим-небудь: Висота, оточена з трьох боків — східного, південного і західного — річками, була панівною в цій місцевості. (Яків Качура.)

Подорожуючий Подорожній, що (котрий, який) подорожує — людина, яка подорожує разом з ким-небудь; особа, що подорожує: Подорожній попросився, щоб хлопець його підвіз. (Олесь Гончар.)

Краєвид_2
Початківці, beginners

Початкуючий Початківець - особа, що починає працювати в якійсь галузі або тільки-но почав займатися чимось: ...я в твої [Харкове] гомінливі квартали початківцем смуглявим прийшов. (Володимир Сосюра.)

Працюючий Трудівник, трудар, трудовик, працівник, що (котрий, який) працює — той, хто живе зі своєї праці; той, хто багато й старанно працює: А се ж не гріх, — голодних об'їдати і голих обдирати? і кого ж? своїх братів, працівників, рабів. (Леся Українка.)

працівник, робітник, трудовик
Краєвид_1

Утопаючий, потопаючий Утопальник (потопальник), потопельник, вто́пленик (уто́пленик), що (котрий, який) утопає (потопає) - той, хто втопився, загинув у воді: Рвуча вода мусила вже або викинути втопленика десь на беріг, або занести. (Іван Франко.)

Хвилюючий Зворушливий, бентежний, збудний (збудливий), животрепетний, що (котрий, який) хвилює - який викликає глибокі почуття хвилювання, розчуленості і т. ін.: Вранці вона прокинулась від бентежного почуття, що одразу облило всю її істоту, жахнуло серце. (Григорій Тютюнник.)

Краєвид_2

← попередній урок

Зміст

наступний урок →

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки,
замініть дієприкметники відповідними іменниками чи прикметниками.
(Як виконувати завдання)


ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

ПЕРЕВІРИТИ
ПІДКАЗКА

Інші вправи

Всі вправи
(На головну сторінку)

"ЯК МИ ГОВОРИМО"
(вправи за книгою Бориса Антоненка-Давидовича)

Іменники
Частина 1

Іменники
Частина 2

Прикметники
Частина 1

Прикметники
Частина 2

Прикметники
Частина 3

Дієслова,
що керують іменниками в певних відмінках

Дієслова
Частина 2

Дієслова
Частина 3

Дієслова
Частина 4

Дієслова
Частина 5

Дієслова
Частина 6

Числівники

Займенники

Прислівники

Прийменники, сполучники, частки